تالار گفتمان سافت سیویل
معرفی مواد افزودنی بتن آب بند - نسخه‌ی قابل چاپ

+- تالار گفتمان سافت سیویل (http://www.softcivil.ir/forums)
+-- انجمن: اجرای سازه و ساختمان های بتنی و فلزی (http://www.softcivil.ir/forums/forumdisplay.php?fid=9)
+--- انجمن: نکات مهم عمرانی (http://www.softcivil.ir/forums/forumdisplay.php?fid=20)
+--- موضوع: معرفی مواد افزودنی بتن آب بند (/showthread.php?tid=873)معرفی مواد افزودنی بتن آب بند - tahanom - 2017/12/31

پودر نفوذگر سطحی آب بند کننده بتن برای بتن آب بند (واترپروف بتن) ماده ای از جنس پایه های سیمانی و کاملا اقتصادی است و این ماده نفوذگر سطحی آب بند کننده بتن (واترپروف بتن) جهت پوشش ضد آب کننده بتن در برابر فشار هیدرواستاتیک منفی و مثبت آب و برای آب بندی بتن (بتنی که قبلا کار شده است)، مورد استفاده قرار می گیرد.
http://white-damavand.ir/fa/page/54/%D8%A8%D8%AA%D9%86%20%D8%A2%D8%A8%20%D8%A8%D9%86%D8%AF%20%7C%20%D9%85%D9%88%D8%A7%D8%AF%20%D8%A2%D8%A8%20%D8%A8%D9%86%D8%AF%DB%8C%20%D8%B3%D8%B7%D9%88%D8%AD%20%D8%A8%D8%AA%D9%86%DB%8C%20%D8%A8%D8%A7%20%D9%BE%D8%A7%DB%8C%D8%AF%D8%A7%D8%B1%DB%8C%20%D8%B2%DB%8C%D8%A7%D8%AF